Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is door iZi makelaars met zorg gecontroleerd, de inhoudelijke content is door iedere verkoper naar eer en geweten geplaatst. Voor de volledigheid en juistheid hiervan kan echter niet worden ingestaan. De door iZi makelaars op haar website getoonde informatie is geheel vrijblijvend en aan de op of via deze website gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend. iZi makelaars verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door iZi makelaars worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

iZi makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website alsmede voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website getoonde informatie en tarieven.

Alhoewel iZi Makelaars alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is iZi makelaars niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door iZi makelaars worden onderhouden zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Alhoewel iZi makelaars zeer selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij nooit instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door iZi makelaars worden onderhouden wordt afgewezen.